1

سفارش ساعت دیواری خاتم میناکاری | تکسبد

مینا کاری یکی از قدیمی ترین هنر های دستی به شما میرود. مینا به معنی آسمان آبی است که همین دلیل برای نام گذاری این محصل فوق العاده است. در قدیم الایام مینا کاری در شهر های زیادی از ایران تولید و ساخته میشده و حتی بر روی فلزات گران قیمت این امر انجام می شده است. اما با دستخوش تغییر زمان و همین طور دست به دست شدن این هنر به دست استادان عصر حاضر این امر بر روی مس انحام می گیرد.

 

ادامه مطلب...
1