1

سفارش جعبه خاتم کاری ارزان | تکسبد

خاتم کاری یکی از قدیمی ترین صنایع دستی به شمار می رود که می توان این هنر دستی را زیباترین و ظریف ترین این هنر های دستی نامی. از قرار گیری سنگ هایی با طرح هایی خاص و همینطور چوب هایی با برش هایی خاص در کنار یکدیگر خاتم کاری شکل خواهد گرفت. خاتم کاری با قدمت 2000 ساله دستخوش تغییراتی شده است اما باکیفیت ترین و ظزیف ترین این آثار هنری در ضهر نصف جهان در دست ساخت و تولید است.

ادامه مطلب...
1