1

انواع جعبه خاتم در سایت اینترنتی تکسبد

یکی از زیبا ترین و جدید ترین هنر های دستی می توان به خاتم کاری اشاره نمود که در ایران تولید خواهد شد و این نشان دهنده بهترین وزیبا ترین هنر های دستان ساتادان ایرانی است. این هنر با قدمت تقریبا 4000 ساله یکی از قدیمی ترین آثار دستی هنرمندان ایرانی می باشد که در سراسر دنیا از آن یاد خواهد شد. شما می تواندی بهترین و ظریف ترین این خاتم کاری را در شهر نصف جهان بیابید و سفارش دهید.

ادامه مطلب...

سفارش جعبه خاتم کاری ارزان | تکسبد

خاتم کاری یکی از قدیمی ترین صنایع دستی به شمار می رود که می توان این هنر دستی را زیباترین و ظریف ترین این هنر های دستی نامی. از قرار گیری سنگ هایی با طرح هایی خاص و همینطور چوب هایی با برش هایی خاص در کنار یکدیگر خاتم کاری شکل خواهد گرفت. خاتم کاری با قدمت 2000 ساله دستخوش تغییراتی شده است اما باکیفیت ترین و ظزیف ترین این آثار هنری در ضهر نصف جهان در دست ساخت و تولید است.

ادامه مطلب...
1